АО Kaspi Group
Email: Lyudmila.Ni@kaspi.kz
Адрес: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 154 А.
Телефон: 8 (727) 356-34-23