АО Kaspi Group

22.02.2017

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлеріне 2017 жылғы бірінші тоқсан үшін Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді мерзімінен бұрын төлеу туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», ЖСК KZ67722S000001102884, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе – 15, БСН 060240016519, телефон: (727) 356-34-23, 2017 жылғы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша артықшылықты акциялар бойынша бір артықшылықты акцияға 26 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы хабарлайды. Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2017 жылғы 02 наурыз. Төлем ақшаны акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы жасалады.