АО Kaspi Group

18.05.2012

«Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) АҚ акционер леріне арналған 2011 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу тәртібі туралы ақпараттық хабарлама

«Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) акционерлерінің назарына!

«Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: 050012, Алматы қ., Амангелді к-сі, 86, ЖСК KZ67722S000000004165, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе 17, СТН 620300007943, телефоны: (727) 295-25-75, 2012 жылғы 18 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің негізінде 2011 жылдың қорытындысы бойынша артықшылықты акциялар бойынша бір акцияға 10 теңге мөлшерінде дивиденд төленетіні туралы хабарлайды. Дивиденд төлеуді бастайтын күн – 22 мамыр 2012 жыл. Төлем акционерлердің банктік шоттарына ақша аудару арқылы жасалатын болады.