АО Kaspi Group

09.12.2014

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлері үшін жасалуына қызығушылық болған мәміленің жасалғаны туралы ақпараттық хабарлама.

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлерінің назарына!

«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», ЖСК KZ67722S000000004165, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе 17, БСН 060240016519, телефоны: (727) 356-34-23) Ким Вячеслав Константиновичтің ақшалай міндеттемелерін қамсыздандыру есебіне Ким Вячеслав Константинович «АТФ Банк» АҚ-тың алдында ақшалай міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «АТФ Банк» АҚ-қа Кепіл затын соттан тыс сату құқығын беру арқылы «Kaspi Bank» АҚ-тың 872 000 (Сегіз жүз жетпіс екі мың) жай акциясын «АТФ Банк» АҚ-тың пайдасына кепілге беру түрінде жасалуына қызығушылық болған мәміленің жасалғаны туралы хабарлайды.