АО Kaspi Group

01.06.2015

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлері үшін 2014 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Group» (Каспи Групп)АҚ-тың акционерлерінің назарына!

«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», ЖСК KZ67722S000000004165, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе – 17, БСН 060240016519, телефон: 8 (727) 295-25-75, 2015 жылғы 29 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің негізінде 2014 жылғы қорытынды бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы хабарлайды