АО Kaspi Group

27.08.2015

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлеріне арналған 2015 жылғы үшінші тоқсандағы қызмет қорытындысы бойынша Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлерінің назарына!

«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», ЖСК KZ67722S000000004165, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе – 17, БСН 060240016519, телефон: (727) 356-34-23, 2015 жылғы үшінші тоқсанның қорытындысы бойынша артықшылықты акциялар бойынша бір артықшылықты акцияға 21 642 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы хабарлайды. Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2015 жылғы 02 қыркуйек. Төлем ақшаны акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы жасалады.