АО Kaspi Group

26.05.2016

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлері үшін 2015 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», ЖСК KZ67722S000000004165, БСК CASPKZKA, «KASPI BANK» АҚ, КБе – 15, БСН 060240016519, телефон: 8 (727) 356-34-23, 2016 жылғы 24 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің негізінде 2015 жылғы қорытынды бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы хабарлайды.